Uzupełniliśmy skład Komisji Rewizyjnej

Uzupełniliśmy skład Komisji Rewizyjnej

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zebranie Walne Członków Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji 12 czerwca 2015 roku uzupełniło skład Komisji Rewizyjnej.

Zebranie Walne postanowiło zwiększyć liczbę członków Komisji Rewizyjnej do trzech osób, by w przypadku rezygnacji lub złożenia funkcji przez kolejnego członka tego organu, koniecznym nie było zwoływanie kolejnego Zebrania.

Do organu wybrano Tomasz Rudzińskiego i Tomasza Gizę. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Anna Wolańska, która do tej pory była sekretarzem tego organu. Tomasz Rudziński został zastępcą przewodniczącej, a Tomasz Giza – sekretarzem.

Leave a Reply