Władze

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
(stan na 31 października 2017)
Skład Zarządu w kadencji 2023-2025

Paweł Franzke
prezes Zarządu
[email protected]
GSM PL 601878708

Jakub Mleczko
sekretarz Zarządu

Tomasz Giza
skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2025

Tomasz Rudziński
przewodniczący

Adam Jopek
sekretarz

Radosław Nadolski
członek Komisji Rewizyjnej


Skład Zarządu w kadencji 2021-2023

Paweł Franzke
prezes Zarządu
[email protected]
GSM PL 601878708

Jakub Mleczko
sekretarz Zarządu

Tomasz Giza
skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2023

Tomasz Rudziński
przewodniczący

Adam Jopek
sekretarz

Radosław Nadolski
członek Komisji Rewizyjnej


Skład Zarządu w kadencji 2019-2021

Paweł Franzke
prezes Zarządu
[email protected]
GSM PL 601878708

Jakub Mleczko
sekretarz Zarządu

Tomasz Giza
skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2021

Tomasz Rudziński
przewodniczący

Tomasz Hada
sekretarz

Wojciech Siuta
członek Komisji Rewizyjnej


Poprzednie władze:

Skład Zarządu w kadencji 2013-2015

Paweł Franzke
prezes Zarządu
[email protected]
GSM PL 663035303

Mateusz Wolański
wiceprezes ds. technicznych

Adam Jopek
skarbnik

Maciej Jarzyński
sekretarz Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2013-2015

Krzysztof Wyszko
przewodniczący

Karolina Kisiel
sekretarz


Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2017

Krzysztof Wyszko
przewodniczący (26 maja 2015 roku złożył rezygnację)

Anna Wolańska
sekretarz 

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2017

Anna Wolańska
przewodnicząca (7 września 2015 roku złożyła rezygnację)

Tomasz Rudziński
zastępca przewodniczącej

Tomasz Giza
sekretarz


Skład Zarządu w kadencji 2015-2017

Paweł Franzke
prezes Zarządu
[email protected]
GSM PL 601878708

Jakub Mleczko
wiceprezes ds. organizacyjnych

Adam Jopek
skarbnik

Maciej Jarzyński
sekretarz Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2017

uzupełniony 9 września 2015 r. w oparciu o §12 pkt. 4 Statutu
Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji

Tomasz Rudziński
przewodniczący

Tomasz Hada
zastępca przewodniczącego

Tomasz Giza
sekretarz

Skład Zarządu w kadencji 2017-2019

Paweł Franzke
prezes Zarządu
[email protected]
GSM PL 601878708

Jakub Mleczko
sekretarz Zarządu

Tomasz Giza
skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2019

Tomasz Rudziński
przewodniczący

Tomasz Hada
sekretarz

Wojciech Siuta
członek Komisji Rewizyjnej