Archiwum miesiąca: luty 2017

Nowe władze  i nowy statut

Tradycyjnie na zakończenie przerwy zimowej członkowie Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji spotkali się na Zebraniu Walnym. Tym razem miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Członkowie wybrali nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem pozostał Paweł Franzke, a dotychczasowy wiceprezes Jakub Mleczko przez najbliższe dwa lata pełnić będzie rolę sekretarza. Skarbnikiem wybrany został Tomasz Giza.

Zmiany dotyczyły również Komisji Rewizyjnej. O ile przewodniczącym pozostał Tomasz Rudziński, a sekretarzem Tomasz Hada, to nowego członka zarządu zastąpił Wojciech Siuta.

Dotychczasowym przedstawicielom władz, Maciejowi Jarzyńskiemu i Adamowi Jopkowi, serdecznie dziękujemy za ich pracę i wkład. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Wśród uchwał Zebrania Walnego kluczową zmianą była zmiana statutu. Jego aktualna wersja znajduje się w stosownej zakładce, ale streszczając: Stowarzyszenie zrezygnowało ze stażu kandydackiego nowych członków, odświeżyło katalog celów i sposobów ich realizacji i minimalnie poszerzyło prawa i obowiązki członków Zarządu.