Serdecznie zapraszamy na Rajd Renifera 2016!

RAJD RENIFERA 2016

rajdrenifera2016_plakat_jpg_mniejszy

Serdecznie zapraszamy na Rajd Renifera 2016!
Termin: 10 grudnia 2016 roku, godz. 16
Miejsce: Zabrze, pl. Warszawski

Program:
16.00 – zbiórka uczestników na pl. Warszawskim w Zabrzu i zapisy
16.45 – odprawa dla uczestników części rywalizacyjnej
17.00 – wyjazd załóg do punktów
19.00 – przyjazd załóg na TAJEMNICZĄ METĘ (ognisko, foodtrucki, fantastyczna zabawa!)
19.35 – rozstrzygnięcie Rajdu Renifera 2016
22.00 – zakończenie imprezy

UWAGA! Kolejny raz przeprowadzamy zbiórkę charytatywną. Tym razem wspieramy mikołajkową akcję dla zabrzańskiego Domu Dziecka. Jak możecie nas wesprzeć?
Podopiecznym tej placówki chcemy sprezentować przede wszystkim: słodycze (batoniki, czekolady, cukierki, etc.), napoje (soki typu „Kubuś”, etc.), środki czystości (żele do kąpieli, szampony, kosmetyki, etc.), artykuły szkolne i naukowe (książki, zeszyty, kredki, etc.), oraz zabawki (głównie gry planszowe, sprzęt sportowy – absolutnie nie pluszaki!). Przywieźcie i przekażcie nam je w trakcie imprezy!

FAQ

O co chodzi?
Jesteśmy bandą przyjaciół, która od kilku lat stara się wyremontować kilka zabytkowych samochodów. Co prawda, niewiele z nich skończyliśmy, ale zawsze jakoś udaje nam się na tyle je podrutować i pokleić taśmą szkota, że dojeżdżają na zloty i spoty.
Wiosną 2013 roku postanowiliśmy sformalizować nasze swobodne prace i tak powstało Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. Nasze cele to właśnie promocja Zabrza, techniki samochodowej i kultury motoryzacyjnej. Stąd też pomysł na Zabrzańskie Klasyki Nocą i całą masę innych imprez. Dziś zapraszamy na Rajd Renifera!

Jak to będzie wyglądać?
Wszyscy spotkamy się w wyznaczonym miejscu. Po półgodzinnej zbiórce, zapoznaniu się ze sobą, wymianie numerów, „misiów” i koszulek rozpoczniemy odprawę, w trakcie której każda załoga otrzyma mapę z punktami zadań, numer startowy identyfikujący dla organizatorów oraz kartę odpowiedzi. O wyznaczonej godzinie rozpocznie się dwugodzinne „okienko”, w którym uczestnicy będą zobowiązani do realizacji jak największej liczby punktów i wrócić na miejsce zbiórki. Zwycięzca zgarnia wszystko: puchar, nagrody i uściski.

Czy muszę przyjechać Klasykiem?
Nie zraźcie się dotychczasowym zakresem naszych imprez! Jak wszyscy wiemy, nasze stowarzyszenie nosi nazwę Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. I to jest kluczem: nie skupiamy się tylko na Klasykach, ale całej motoryzacji. Dlatego tym razem dopuszczamy przyjazd dowolnym samochodem. Nieznacznie premiować będziemy samochody, które mają co najmniej 25 lat, ale dobrą zabawę gwarantujemy także posiadaczom zupełnie współczesnych samochodów.

Jakich aut nie chcemy na naszej imprezie?
Stanowczo będziemy walczyć z butą i debilizmem. Masz fajne BMW E36? Zapraszamy. Masz E30 albo golfa 3, którym zaraz zaczniesz upalać lacia, licząc na nasz poklask? Zawiedziesz się. Podziękujemy ci, a nawet wyprosimy. Walczymy z drogowymi idiotami i tak debilnym zachowaniem. Stosuj je sobie tam, gdzie pasuje. Myślimy, że każdy rozsądny kierowca rozumie o co nam chodzi i pojawi się, by wspólnie z nami się pobawić.

Co muszę mieć, aby w pełni wziąć udział w imprezie?
Samochód! Auto musi być sprawne! Konieczne jest więc aktualne badanie techniczne i opłacona polisa OC. Nie przewidujemy was kontrolować, ale niewykluczone, że zawitają funkcjonariusze policji, którzy już takie uprawnienia mają.

 

REGULAMIN OGÓLNY

1. Uczestnicy Rajdu Renifera mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających – pod groźbą wszystkich sankcji, jakie nakłada na niego polskie prawo.
2. Pojazdy uczestniczące w Rajdzie Renifera muszą posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Należy dostosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów: przedstawicieli Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji i przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy, a także policjantów i strażników miejskich.
4. Wszystkich uczestników Rajdu Renifera obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i na miejscu spotkania.
5. Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również „upalania” opon czy strzelania z tłumików.
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00.
7. Każdy uczestnik Rajdu Renifera zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno zachowania na miejscach parkowania, jak i uczestniczenia w ruchu drogowym.
8. W sytuacji, która wykracza poza regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie ustawy.
9. Spory wynikłe z faktu organizacji Rajdu Renifera lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
10. Uczestnictwo w Rajdzie Renifera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji, profilach na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych.

 

ZASADY RAMOWE RAJDU RENIFERA 2016

1. Uczestnictwo w Rajdzie Renifera jest dobrowolne. Dopuszczamy uczestnictwo w imprezie bez udziału w części rywalizacyjnej. Aktem nadrzędnym dla niniejszych zasad jest Regulamin Ogólny oraz przepisy prawa zawarte między innymi w Kodeksie Ruchu Drogowego, Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Karnym.
2. Liczba miejsc w części rywalizacyjnej jest ograniczona. Uczestnictwo w niej wymaga zapisu na miejscu startu imprezy.
3. Udział w Rajdzie Renifera możliwy jest każdym pojazdem silnikowym, który ma prawo poruszać się po drogach publicznych, bez względu na rok produkcji. Samochody mające 25 lat lub więcej (po okazaniu dowodu rejestracyjnego) uzyskują dodatkowy punkt notowany na karcie odpowiedzi.
4. Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji dostarcza uczestnikom części rywalizacyjnej zestaw startowy. Składa się on z: karty odpowiedzi, numeru identyfikacyjnego oraz mapy.
a) karta odpowiedzi – zwrotny dokument oznaczony numerem startowym drużyny oraz imionami i nazwiskami zespołu, na której zawierane są odpowiedzi na zadawane pytania;
b) numer identyfikacyjny – karta formatu A4, która musi zostać trwale zamocowana na przedniej części samochodu, służy identyfikacji pojazdów uczestniczących w Rajdzie Renifera;
c) mapa – fragment mapy Zabrza z zaznaczonymi punktami zadań.
5. Rozpoczęcie imprezy planowane jest na godz. 16. Odprawa uczestników części rywalizacyjnej planowane jest na godz. 16.45. Po zakończeniu odprawy rozpoczyna się „okno rywalizacyjne” o długości 2 godzin, w trakcie którego zawodnicy mają czas na odnalezienie i odwiedzenie jak największej liczby punktów. Przyjazd na metę po upływie „okna rywalizacyjnego” skutkuje przyznaniem trzech punktów karnych. Przybycie później niż 2,5 godziny od rozpoczęcia „okna rywalizacyjnego” skutkuje dyskwalifikacją.
6. Na mapie zaznaczonych będzie 30 punktów podzielonych na dwie grupy.
a) ZNAJDŹ I ZGADNIJ – polega na zebraniu informacji z ogólnodostępnego miejsca; oceniana jest w skali 0-1 punktów;
b) ZADANIE – polega na realizacji określonego zadania przygotowanego w danym punkcie, oceniana w skali 0-1-2-3-4 punktów.
7. Meta imprezy wyznaczona zostaje w nieznanym dla uczestników punkcie. Jego lokalizację ustalają na podstawie podpowiedzi uzyskanych na poszczególnych punktach zadaniowych. Przed wjazdem na metę wyznaczony zostanie ostatni, obowiązkowy punkt zadaniowy oceniany w skali 0-1-2-3-4-5 punktów. Uczestnicy mają prawo zrezygnować z udziału w nim i od razu skierować się na metę.
8. Zwycięzcą Rajdu Renifera zostaje załoga, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa załoga, która uczestniczyła w Rajdzie Renifera starszym samochodem. W przypadku identycznego wieku (liczonego w latach), zwycięża załoga, która przyjechała w mniej licznym składzie osobowym. W przypadku remisu decyduje los: rzut monetą lub kością.
9. Zgodnie z powyższymi zasadami wybierana jest również załoga, która zajęła drugie oraz trzecie miejsce, z zastrzeżeniem, że w przypadku remisu załoga o tym samym wyniku, która nie zajęła wyższego miejsca, zajmuje kolejne; tj. w przypadku remisu w walce o pierwsze miejsce załoga, która przyjechała młodszym samochodem lub mniej liczną załogą lub przegrała w losowaniu automatycznie zajmuje drugie miejsce; w przypadku remisu w walce o drugie miejsce załoga, która przyjechała młodszym samochodem lub mniej liczną załogą lub przegrała w losowaniu automatycznie zajmuje trzecie miejsce; w przypadku remisu w walce o trzecie miejsce załoga, która przyjechała młodszym samochodem lub mniej liczną załogą lub przegrała w losowaniu automatycznie zajmuje czwarte, niepremiowane miejsce.
10. Nagrodę dla laureatów pierwszego miejsca fundują organizatorzy, Miasto Zabrze oraz Carbon Detailing Studio reprezentowane przez Adam Mick z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ulicy Branskiego 55a/1. NIP 648 273 10 46. Nagrodą są gadżety związane z Zabrzem oraz voucher do wykorzystania na usługi firmy Carbon Detailing o wartości 500 zł.
11. Nagrody dla laureatów drugiego miejsca fundują organizatorzy oraz Carbon Detailing Studio reprezentowane przez Adam Mick z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ulicy Branskiego 55a/1. NIP 648 273 10 46. Nagrodą jest voucher do wykorzystania na usługi firmy Carbon Detailing o wartości 300 zł.
12. . Nagrody dla laureatów trzeciego miejsca fundują organizatorzy oraz Carbon Detailing Studio reprezentowane przez Adam Mick z siedziba w Rudzie Śląskiej przy ulicy Branskiego 55a/1. NIP 648 273 10 46. Nagrodą jest voucher do wykorzystania na usługi firmy Carbon Detailing o wartości 200 zł.
13. Odbiór nagrody wymaga osobistej obecności choć jednego członka załogi. W przypadku nieobecności, zwycięzcami zostaje załoga z kolejnym wynikiem punktowym. Rozstrzygnięcie planowane jest na godz. 20.00.
14. W przypadkach nieobjętych niniejszymi zasadami decydują przepisy prawa i organizatorzy: Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji.
15. Spory wynikłe z faktu organizacji Rajdu Renifera lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.

Organizator:

KOLOR-STARE

Sponsor nagród i współorganizator:
carbon_detail-kopia

Fantastyczni współorganizatorzy:

MotoRat logo akcept prasowanka logo ESKULAP

1-logo

smiercioodporni_1a (1) kopia

Główny partner techniczny:

mosir

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

mzdii kopia

POLICJA kopiasm kopia

 

 

Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji
 Wydarzenie na Facebooku
 Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji
+48 601 87 87 08
[email protected]

rajdrenifera2016_plakat_jpg_mniejszy

Leave a Reply