PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU 6 / 2016 ZABRZAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI

Dnia 1 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Posiedzenie otworzył prezes Paweł Franzke.
Na posiedzeniu odbyła się dyskusja nad bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.
Podjęto jedną uchwałę (nr 2 / 2016) w sprawie skreślenia z listy członków Zabrzańskiego
Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji osób nieaktywnych w życiu Stowarzyszenia.

Treść uchwały w załączeniu.

UCHWAŁA

Leave a Reply