Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia – 12 czerwca 2015

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z §13 pkt. 5 statutu Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji zarząd stowarzyszenia ogłasza Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.

Na spotkaniu uzupełnimy skład Komisji Rewizyjnej. Jest to konieczne z powodu wtorkowej  (26 maja) rezygnacji z członkostwa w ZSMM Krzysztofa Wyszko, który był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Decyzję o przyjęciu rezygnacji oraz ogłoszeniu Nadzwyczajnego Zebrania Walnego podjęto na zebraniu Zarządu w dniu 26 maja 2015 roku, z którego protokół jest załącznikiem do niniejszego zawiadomienia.

Zebranie odbędzie się 12 czerwca 2015 roku o godz. 19  w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 18/20.

Przypominamy, że udział w zebraniu jest praktycznie obowiązkiem każdego członka stowarzyszenia, bowiem w ten właśnie sposób można przełożyć się na ostateczny kształt i działania ZSMM

W przypadku nie zebrania się wymaganego statutem kworum, zgodnie z §13 pkt. 8 kolejne Walne Zebranie Członków ZSMM odbędzie się 12 czerwca 2015 roku o godz. 19.45 w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 18/20. Na nim kworum nie jest wymagane.

Dodatkowo będzie to okazja do przedyskutowania czwartych Zabrzańskich Klasyków nocą, które odbędą się 4 lipca.
https://www.facebook.com/events/997032533663483/

Poniżej prezentujemy planowany porządek obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji
Zabrze, 12 czerwca 2015

1) Otwarcie obraz przez prezesa Zarządu, wybór przewodniczącego, sekretarza Walnego Zebrania oraz dwuosobowej komisji skrutacyjnej.
2) Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
3) Uchwała Walnego Zebrania o podziale funkcji w Komisji Rewizyjnej.
4) Wolne wnioski.
5) Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

ZARZAD_26_MAJA_2015_REZYGNACJA_KRZYSZTOF_WYSZKO_WALNE_NADZWYCZAJNE

Leave a Reply