Zarząd spotkał się z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik

Wizyta prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik na pierwszych Zabrzańskich Klasykach Nocą 23 października 2014 roku.
Wizyta prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik na pierwszych Zabrzańskich Klasykach Nocą 23 października 2014 roku.

W ramach nawiązania i zacieśniania współpracy pomiędzy Zabrzańskim Stowarzyszeniem Miłośników Motoryzacji a samorządem, przedstawiciele zarządu (Adam Jopek i Paweł Franzke) 23 kwietnia spotkali się z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik.

Przedstawiciele Stowarzyszenia zrelacjonowali przebieg trzech edycji Zabrzańskich Klasyków Nocą i Świątecznego MotoJarmarku. Poprosili również o wsparcie w organizacji czwartej edycji ZKN – zwłaszcza finansowe, ale również niefinansowe.

Wreszcie dyskutowano ewentualną możliwość uzyskania siedziby dla Stowarzyszenia, gdzie można by również zaprezentować zbiory członków.

Leave a Reply