Skład Komisji Rewizyjnej uległ zmianie

7 września 2015 roku dotychczasowa przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Anna Wolańska, złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w tym organie. Zarówno pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Stowarzyszenia dziękują jej za czas poświęcony tej pracy oraz wkład w Stowarzyszenie.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o §12 pkt. 4 Statutu Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji 9 września Komisja Rewizyjna postanowiła dokoptować do składu Tomasza Hadę.

Uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1/2015 ustalono nowy podział funkcji w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym został Tomasz Rudziński, zastępcą przewodniczącego Tomasz Hada, a sekretarzem – Tomasz Giza.

Życzymy powodzenia i owocnej pracy.

Leave a Reply