Rajd Targowy – zapraszamy!!!

PlakatRajdTargowy_webPNG

RAJD TARGOWY

Serdecznie zapraszamy na Rajd Targowy 2016!
Termin: 16 kwietnia 2016 roku, godz. 11
Miejsce:  Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Zabrze ul. Matejki 6

Rajd jest imprezą towarzyszącą VIII Międzynarodowych Targów Turystyki w Zabrzu. Zapraszamy na fanpage’a imprezy!

Program:
11.00 – zbiórka uczestników
12.10 – odprawa uczestników w Hali
12.20 – otwarcie okna rywalizacyjnego
14.50 – zamknięcie okna rywalizacyjnego
15.30 – rozstrzygniecie rywalizacji i wręczenie nagród
16.30 – zakończenie imprezy

UWAGA! W trakcie imprezy będziemy po raz kolejny prowadzić zbiórkę na rzecz zabrzańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Psitul mnie! Dlatego mamy do Was ogromną prośbę! Włączcie się w pomoc! Jak ustaliliśmy, najbardziej dla zwierzaków potrzebne są koce, środki czystości oraz karma. Dlatego na Rajdzie Targowym jeden z nas w wyznaczonym punkcie będzie przyjmował wspomniane rzeczy, które potem przekażemy schronisku.

ZAPISY: http://bit.ly/RajdTargowy

FAQ
RAJD TARGOWY 2016

O co chodzi?
Jesteśmy bandą przyjaciół, która od kilku lat stara się wyremontować kilka zabytkowych samochodów. Co prawda, niewiele z nich skończyliśmy, ale zawsze jakoś udaje nam się na tyle je podrutować i pokleić taśmą szkota, że dojeżdżają na zloty i spoty.
Wiosną 2013 roku postanowiliśmy sformalizować nasze swobodne prace i tak powstało Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. Nasze cele to właśnie promocja Zabrza, techniki samochodowej i kultury motoryzacyjnej. Stąd też pomysł na Zabrzańskie Klasyki Nocą i całą masę innych imprez. Dziś zapraszamy na Rajd Targowy!

Jak to będzie wyglądać?
Wszyscy spotkamy się w wyznaczonym miejscu. Po godzinnej zbiórce, zapoznaniu się ze sobą, wymianie numerów, „misiów” i koszulek rozpoczniemy odprawę, w trakcie której każda załoga otrzyma mapę z punktami zadań, numer startowy identyfikujący dla organizatorów oraz kartę odpowiedzi. O wyznaczonej godzinie rozpocznie się dwuipółgodzinne „okienko”, w którym uczestnicy będą zobowiązani do realizacji jak największej liczby punktów i wrócić na miejsce zbiórki. Zwycięzca zgarnia wszystko: puchar, nagrody i uściski.

Czy muszę przyjechać Klasykiem?
Nie zraźcie się dotychczasowym zakresem naszych imprez! Jak wszyscy wiemy, nasze stowarzyszenie nosi nazwę Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. I to jest kluczem: nie skupiamy się tylko na Klasykach, ale całej motoryzacji. Dlatego tym razem dopuszczamy przyjazd dowolnym samochodem lub motocyklem. Nieznacznie premiować będziemy samochody, które mają co najmniej 25 lat, ale dobrą zabawę gwarantujemy także posiadaczom zupełnie współczesnych samochodów. W związku z profilem imprezy ograniczamy jednak liczby: przewidujemy uczestnictwo 50 klasyków i 20 „cywili”. Motocykle nie są liczone w te ograniczenia.

Jakich aut nie chcemy na naszej imprezie?
Stanowczo będziemy walczyć z butą i debilizmem. Masz fajne BMW E36? Zapraszamy. Masz E30 albo golfa 3, którym zaraz zaczniesz upalać lacia, licząc na nasz poklask? Zawiedziesz się. Podziękujemy ci, a nawet wyprosimy. Walczymy z drogowymi idiotami i tak debilnym zachowaniem. Stosuj je sobie tam, gdzie pasuje. Myślimy, że każdy rozsądny kierowca rozumie o co nam chodzi i pojawi się, by wspólnie z nami się pobawić.

Co muszę mieć, aby w pełni wziąć udział w imprezie?
Samochód! Auto lub motocykl musi być sprawne! Konieczne jest więc aktualne badanie techniczne i opłacona polisa OC. Nie przewidujemy was kontrolować, ale niewykluczone, że zawitają funkcjonariusze policji, którzy już takie uprawnienia mają.

Niestety liczba miejsc na Rajdzie Targowym jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby zapisane w formularzu pod linkiem: http://bit.ly/RajdTargowy. W przypadku ich nieobecności, kolejni mogą wziąć udział w Rajdzie.

REGULAMIN OGÓLNY
1. Uczestnicy Rajdu Targowego mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających – pod groźbą wszystkich sankcji, jakie nakłada na niego polskie prawo.
2. Pojazdy uczestniczące w Rajdzie Targowym muszą posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Należy dostosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów: przedstawicieli Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji i przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy, a także policjantów i strażników miejskich.
4. Wszystkich uczestników Rajdu Targowego obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i na miejscu spotkania.
5. Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również „upalania” opon czy strzelania z tłumików.
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00.
7. Każdy uczestnik Rajdu Targowego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno zachowania na miejscach parkowania, jak i uczestniczenia w ruchu drogowym.
8. W sytuacji, która wykracza poza regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie ustawy.
9. Spory wynikłe z faktu organizacji Rajdu Targowego lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
10. Uczestnictwo w Rajdzie Targowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji, profilach na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych.

ZASADY RAMOWE RAJDU TARGOWEGO 2016
1. Uczestnictwo w Rajdzie Targowym jest dobrowolne. Dopuszczamy uczestnictwo w imprezie bez udziału w części rywalizacyjnej. Aktem nadrzędnym dla niniejszych zasad jest Regulamin Ogólny oraz przepisy prawa zawarte między innymi w Kodeksie Ruchu Drogowego, Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Karnym.
2. Liczba miejsc w części rywalizacyjnej jest ograniczona. Uczestnictwo w niej wymaga wcześniejszego zapisu w formularzu dostępnym na stronie www.ZSMM.pl. Organizator dopuszcza udział osób niezapisanych poprzez formularz, o ile pozostaną wolne miejsca.
3. Udział w Rajdzie Targowym możliwy jest każdym pojazdem silnikowym, który ma prawo poruszać się po drogach publicznych, bez względu na rok produkcji. Samochody mające 25 lat lub więcej (po okazaniu dowodu rejestracyjnego) uzyskują dodatkowy punkt notowany na karcie odpowiedzi.
4. Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji dostarcza uczestnikom części rywalizacyjnej zestaw startowy. Składa się on z: karty odpowiedzi, numeru identyfikacyjnego oraz mapy.
a) karta odpowiedzi – zwrotny dokument oznaczony numerem startowym drużyny oraz imionami i nazwiskami zespołu, na której zawierane są odpowiedzi na zadawane pytania;
b) numer identyfikacyjny – karta formatu A4, która musi zostać trwale zamocowana na przedniej części samochodu, służy identyfikacji pojazdów uczestniczących w Rajdzie Turystycznym;
c) mapa – fragment mapy Zabrza z zaznaczonymi punktami zadań.
5. Rozpoczęcie imprezy planowane jest o godz. 11.00. Odprawa uczestników części rywalizacyjnej planowane jest na godz. 12.00. Po zakończeniu odprawy rozpoczyna się „okno rywalizacyjne” o długości 2,5 godziny (150 minut), w trakcie którego zawodnicy mają czas na odnalezienie i odwiedzenie jak największej liczby punktów. Powrót na miejsce zbiórki po upływie „okna rywalizacyjnego” skutkuje przyznaniem trzech punktów karnych. Przybycie później niż 3 godziny (180 minut) od rozpoczęcia „okna rywalizacyjnego” skutkuje dyskwalifikacją.
6. Na mapie zaznaczonych będzie 30 punktów podzielonych na trzy grupy.
a) ZAGADKA – polega na odgadnięciu odpowiedzi wynikającego wprost z przedstawionego zadania; oceniana w skali 0-1 punktów;
b) ZADANIE – polega na realizacji określonego zadania przygotowanego w danym punkcie, oceniana w skali 0-1-2-3-4 punkty; w przypadku realizacji dodatkowych zadań dozwolone jest przyznanie dodatkowego punktu; podpowiedzi do zadań dodatkowych będą pojawiać się na fanpage’u Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na portalu Facebook.com.
7. Zwycięzcą Rajdu Targowego zostaje załoga, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa załoga, która uczestniczyła w Rajdzie Targowym starszym samochodem. W przypadku identycznego wieku (liczonego w latach), zwycięża załoga, która przyjechała w mniejszym składzie osobowym. W przypadku remisu decyduje los: rzut monetą lub kością.
8. Odbiór nagrody wymaga osobistej obecności choć jednego członka załogi. W przypadku nieobecności, zwycięzcami zostaje załoga z kolejnym najwyższym wynikiem punktowym. Rozstrzygnięcie planowane jest na godz. 15.30.
9. W przypadkach nieobjętych niniejszymi zasadami decydują organizatorzy: Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji.

 

Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji

Wydarzenie na Facebooku
Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji
+48 663-03-53-03
[email protected]

 

Organizator

KOLOR-STARE

Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji

Pomagają nam

ZABRZESMIERCIOODPORNI MOSIR ESKULAP STRAZ_MIEJSKA POLICJA-ZABRZE motorat

Leave a Reply