Podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji

Uprzejmie informujemy, że 17 kwietnia 2015 roku doszło do zwyczajnego Zebrania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wybór nowych władz. Prezesem pozostał Paweł Franzke, skarbnikiem – Adam Jopek, a sekretarzem – Maciej Jarzyński. Doszło jednak do zmiany na stanowisku wiceprezesa. Dotychczas stanowisko to pełnił Mateusz Wolański, a od 17 kwietnie zmienił go Jakub Mleczko. Mateuszowi bardzo dziękujemy za dotychczasową pracę i liczymy na dalsze wsparcie.

Doszło również do zmian w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym pozostał Krzysztof Wyszko, ale na stanowisku sekretarza Karolinę Kisiel zmieniła Anna Wolańska. Karolinie również dziękujemy za pomoc i liczymy na jej kontynuowanie.

Przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu, Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe. Doszło również do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia wszystkim członkom Zarządu. Ustanowiono również Wyróżnienie Honorowe „Przyjaciel Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji” i przyjęto regulaminu przyznawania tegoż Wyróżnienia. Wreszcie doszło do drobnej zmiany Statutu, w którym uzupełniono §14, ustępu 5 o punkt i) o treści: „uchwalanie rocznych sprawozdań finansowych stowarzyszenia”.

Leave a Reply